Üldkoosoleku protokoll 2020

Inglise buldogide ja kääbusmolosside Eesti tõuühing MTÜ üldkoosoleku protokoll 1/2020

Toimumise aeg: 10. Juuni 2020 (algus kell 18.03; lõpp 20.19)

Toimumise koht: Eesti Kennelliidu saal, Alajaama 8 Tallinn Harjumaa

Koosoleku juhataja: Irja Lipp

Koosoleku protokollija: Pilvi Pihlik

Koosolekul osalesid: Irja Lipp, Ester Paju, Janika Lillepõld, Aade Aas, Margit Vahter, Jaanika Tiits, Carina Ant, Aljo Pärn, Kert Lokotar-Reimann, Aire-Piret Pärn

Oma hääle olid volitanud: Katrin Põdra, Kaili Eist, Kaire Meltsas, Kristiina Kruusel

Külaline: Pilvi Pihlik

Osalejate nimekiri, külaliste nimekiri, volitused ja hääletus sedelid on lisatud käesolevale protokollile (lisad 1- 4).

Aire-Piret Pärn ei nõustu koosoleku helilindistamisega.

Ettepanek: valida koosoleku protokollijaks Pilvi Pihlik.
Hääletus: poolt – 14
Otsus: koosoleku protokollijaks on Pilvi Pihlik. 

Ettapanek: valida koosoleku juhtajaks Irja Lipp.
Hääletus: poolt – 14
Otsus: koosoleku juhatajaks on Irja Lipp.

PÄEVAKORD

 1. Juhatuse liikmete tagasikutsumine ja uute valimine
 2. Juhatuse liikme poolt raha väärkasutuse osas seisukoha võtmine. 
 3. Majandusaasta aruande kinnitamine.
 4. Põhikirja muudatuse arutelu ja vastuvõtmine
 5. Muud koosoleku poolt tõstatatud küsimused.

1. Juhatuse liikmete tagasikutsumine ja uute valimine

Käesoleval hetkel on juhatus nelja liikmeline, juhatuse liikmed on Irja Lipp, Aire-Piret Pärn, Janika Lillepõld ja Krista Liseiski.

Ettepanek: kutsuda tagasi juhatus täiskooseisus.
Hääletus: poolt – 14
Otsus: juhatus kutsuti tagasi täiskooseisus. 

Ettepanek 1: valida uus juhatus kolme (3) liikmeline
Hääletus: poolt – 9

Ettepanek 2: valida uus juhatus nelja (4) liikmeline
Hääletus: poolt – 5

Ettepanek 3: valida uus juhatus viie (5) liikmeline
Hääletus: poolt – 0

Otsus: Uus juhatus on kolme (3) liikmeline

Juhatuse liikme kandidaadid:

 • Aljo Pärn – kandidatuuriga nõus
 • Kert Lokotar-Reimann – kandidatuuriga nõus
 • Janika Lillepõld – kandidatuuriga nõus
 • Irja Lipp – kandidatuuriga nõus

Ettepanek: valida häältelugemiskomisjoni liikmeks Aade Aas.
Hääletus: poolt – 14
Otsus: Häältelugemiskomisjoni liige on Aade Aas.

Hääletus on salajane.

Häältelugemiskomisjoni tulemused:

 • Aljo Pärn – 11 häält
 • Kert Lokotar-Reimann – 11 häält
 • Janika Lillepõld – 9 häält
 • Irja Lipp – 12 häält

Otsus: uus juhatus on kolme (3) liikmeline, juhatuse liikmed on Kert Lokotar-Reimann, Irja Lipp ja Aljo Pärn.

2. Juhatuse liikme poolt raha väärkasutuse osas seisukoha võtmine. 

Juhatuse liige Irja Lipp andis ülevaate klubi rahaasjadest ja rahade kasutamisest Aire-Piret Pärna poolt. IBKMTÜ rahaasjades ja dokumentatsioonis on ebakõlasusi mis vajavad täpsustamist. Kuna ei ole teada, kes on IBKMTÜ raamatupidaja, siis temale suunata küsimusi ei ole võimalik, hetkel teab raamatupidaja nime ainuisikuliselt Aire-Piret Pärn. Aire-Piret Pärn ei ole esitanud üldkoosolekule raamatupidamis dokumente, seetõttu seisukohta Aire-Piret Pärna raha väärkasutuse osas võtta ei saa. 

Ettepanek: määrata inventuurikomisjon, mille liikmeteks on Irja Lipp, Aljo Pärn ja Kert Lokotar-Reimann.
Hääletus: poolt – 12, erapooletu – 2
Otsus: Inventuurikomisjoni liikmeteks on Irja Lipp, Aljo Pärn ja Kert Lokotar-Reimann.

Ettepanek: Kuupäev varade, sealhulgas dokumentatsiooni, üleandmiseks on 25. Juuni 2020, kell 13.00. Üleandmise asukohaks Aire-Piret Pärna elukoht, aadress Marja tee 17, Viti küla, Harku Vald, Harju maakond.
Hääletus: poolt – 2, erapooletu – 2
Otsus: Kuupäev varade, sealhulgas dokumentatsiooni, üleandmiseks on 25. Juuni 2020, kell 13.00. Üleandmise asukohaks Aire-Piret Pärna elukoht, aadress Marja tee 17, Viti küla, Harku Vald, Harju maakond.

3. Majandusaasta aruande kinnitamine

Toimus arutelu.

Ettepanek: mitte kinnitada majandusaasta aruannet.
Hääletus: poolt – 13, ei hääleta – 1 
Otsus: mitte kinnitada majandusaasta aruannet. 

Ettepanek: kutsuda kokku uus üldkoosolek september 2020.
Hääletus: poolt – 14
Otsus: kutsuda kokku uus üldkoosolek september 2020.

4. Põhikirja muudatuse arutelu ja vastvõtmine

Toimus arutelu, mille käigus esitati uusi ettepanekuid ja täiendusi põhikirja muutmiseks. 

Ettepanek 1: põhikirja muudatuste ettepaneku esitamise tähtajaks on 20. august 2020.
Hääletus: poolt – 14
Otsus: põhikirja muudatuste ettepaneku esitamise tähtajaks on 20. august 2020.

Ettepanek 2: muuta aastane liikmemaks 15€ aastas.
Hääletus: poolt – 10, erapooletu – 4
Otsus: Aastane liikmemaks on 15€ aastas. 

Ettepanek 3: lõpetada tähtajatud liikmelisused ja teavitada neid isikuid tähtajatu liikmelisuse lõppemisest. 
Hääletus: poolt – 13, ei hääleta – 1
Otsus: lõpetada tähtajatud liikmelisused ja teavitada neid isikuid tähtajatu liikmelisuse lõppemisest.

5.Muud koosoleku poolt tõstatatud küsimused

Arutelu käigus vahetati mõtteid kodulehe haldamisega seotud osas ja näituse korraldamisega seotud teemades. Mõtteid, mis tekkisid saavad jätkukäsitluse juhatuse koosoleku raames. 

ProtokollijaPilvi Pihlik/allkirjastatud digitaalselt/Koosoleku juhataja
Irja Lipp
/allkirjastatud digitaalselt/