Baltic Bulldog 2024

16. august 2024

Tagadi Koerte Treeningkeskus (Harju maakond)

Näituse algus kell 13.00

Korraldaja: Inglise buldogide ja kääbusmolosside Eesti Tõuühing.

Kohtunikud: Olga Kupriyanova-Sinko (Sloveenia), Stefan Sinko (Sloveenia)

Registreeruda saab kuni 05.08.2024
Kuni 31.07 / IBKMETÜ liige 01.08 – 05m.08 / IBKMETÜ liige
Beebi ja kutsikas 20€/15€ 30€/25€
Koer 35€/30€ 40€/35€
Veteranid 20€/15€ 30€/25€
Paarid, Järglased 10€/5€ 15€/10€
Kasvatajaklass, Veteranid al. 10a 0€/0€ 0€/0€

Antud näitus on drive-in näitus. See tähendab, et Teil on lubatud saabuda näitusepaigale ligikaudu 1 tund enne Teie tõu hindamise algust ja lahkuda kohe pärast hindamise lõppu, juhul kui Teie koer ei osale lõppvõistlusel.

Registreerumine toimub järgnevalt:

 • INFO tel +372 5197 8606
 • Täidetud registreerimisavaldusele lisage tõutunnistuse koopia juhul, kui koer ei ole kantud EST-registrisse ja maksekorralduse koopia. Tšempioniklassi registreeritakse vaid tšempionitiitlite koopia esitamisel.
 • Maksekorraldusel palun märkida selgitusse „Baltic Bulldog 2024“ ja registreeritava(te) koer(te) registrinumber.
 • Kõik dokumendid peavad saabuma korraga ja registreerimistasu suurus peab olema kooskõlas tähtaegadega.
 • REGISTREERIMISTASU PEAB SAABUMA ÜHINGU ARVELE 3 PÄEVA JOOKSUL PEALE REGISTREERINGUT. MAKSMATA REGISTREERINGUD KUSTUTATAKSE.
 • Näituse ära jäämisel kantakse raha tagasi ühe (1) nädala jooksul
 • e-post: buldogshow@gmail.com
 • Online registreerimine (registreerida saab vaid EKL andmebaasis olevat koera)
 • Post: Mustamäe tee 86-32, Tallinn, 12916
 • PANK: Inglise buldogide ja kääbusmolosside Eesti Tõuühing, Swedbank, a/a EE642200221035127546
 • Peale registreerimist peaks koera omaniku e-mailile laekuma registreerimiskinnitus ühe (1) nädala jooksul. Kui kinnitust ei tule selle aja jooksul palun võtke kohe ühendust.
 • Näituse toimkonnal on vajadusel õigus teha kohtunike osas muudatusi.
 • Seoses jätkuva sõjategevusega Ukrainas ei lubata näitusel osaleda Venemaa ja Valgevene elanikel ja neile kuuluvatel koertel!

TÕUGUDEJAOTUS:

 • Olga Kupriyanova-Sinko – Inglise Buldog, Mallorca dogi, Bostoni terjer
 • Stefan Sinko – Prantsuse buldog, Mops, Kontinentaalne buldog, Ameerika buldog

VÕISTLUSKLASSID:

 • Beebikutsikad– mitteametlik klass, kutsikad vanuses 4–6 kuud, valitakse Tõu Parim Beebikutsikas.
 • Kutsikad – kutsikad vanuses 6–9 kuud, valitakse Tõu Parim Kutsikas.
 • Juuniorklass – koerad vanuses 9–18 kuud. Võistlevad JUN SERT’ile, Tõu Parima Juuniori tiitlile ja Tõu Parima tiitlile.
 • Noorteklass – koerad vanuses 15–24 kuud. Võistlevad SERT’ile ja Tõu Parima tiitlile.
 • Avaklass – koerad vanuses üle 15 kuu. Võistlevad SERT’ile ja Tõu Parima tiitlile.
 • Tšempioniklass – koerad vanuses üle 15 kuu. Võistlevad SERT’ile ja Tõu Parima tiitlile.
 • Veteraniklass – koerad vanuses üle 8 aasta. Võistlevad Tõu Parima Veterani tiitlile ja Tõu Parima tiitlile.
 • Kasvatajaklass – võistlevad kasvatajad 3–5 kasvandikuga, kes peavad olema pärit vähemalt kahest erinevast vanemate kombinatsioonist ning on vanemad kui 9 kuud. Kõik koerad peavad olema registreeritud antud näitusele. Valitakse tõu parim kasvatajarühm.
 • Järglasteklass – ühe aretusisase või -emase 3–5 järglast vähemalt kahest erinevast vanemate kombinatsioonist ning on vanemad kui 9 kuud. Kõik koerad peavad olema registreeritud antud näitusele. Valitakse tõu parim järglasterühm.
 • Paaride võistlus – ühele omanikule kuuluv samatõulisest isasest ja emasest koerast koosnev paar. Mõlemad koerad peavad olema vanemad kui 9 kuud. Mõlemad koerad peavad olema registreeritud antud näitusele. Valitakse tõu parim paar.
 • STATUUT – Inglise buldog, Prantsuse buldog

Baltic Bulldog 2024

(English bulldog, French bulldog, Pug, Boston terrier, Majorca Mastiff, American bulldog, Continental bulldog)

August 16th, 2024

Tagadi Koerte Treeningkeskus (Harju County)

Show starts at 13.00

Organizer: Inglise buldogide ja kääbusmolosside Eesti Tõuühing.

Judge: Olga Kupriyanova-Sinko (Slovenia), Stefan Sinko (Slovenia)

Registration is open until 05.08.2024
Until 31.07 / IBKMETÜ member 01.08 – 05.08 / IBKMETÜ member
Baby puppy and puppy 20€/15€ 30€/25€
Dog 35€/30€ 40€/35€
Veteran 20€/15€ 30€/25€
Pairs and Progeny class 10€/5€ 15€/10€
Breeder and Veteran 10+ 0€/0€ 0€/0€

This show is a drive-in show. This means that participants can come to the show one (1) hour before the breeds evaluation starts and must leave right after it ends, this does not apply if your dog participates in finals.

Registration information:

 • For additional INFO call mobile: +372 5197 8606
 • If your dog is not registered in Estonian register, please add the pedigree information and a copy of the payment order to your registration application. Registration to Champion Class granted only when a copy of the Title is presented together with the application.
 • Please add “Baltic Bulldog 2024” and the registry number(s) of the registered dog(s) in payment details.
 • All documents must be sent at the same time and registration fee must align with deadlines. REGISTRATION FEES MUST BE PAID TO ASSOCIATIONS ACCOUNT WITHIN THREE (3) DAYS AFTER THE REGISTRATION. UNPAID REGISTRATIONS WILL BE ERASED AFTER DEADLINE.
 • If the show is cancelled, all registration fees will be reimbursed within one (1) week.
 • Email: buldogshow@gmail.com
 • Online registration (only available for dogs in EKL database)
 • BANK information: Inglise buldogide ja kääbusmolosside Eesti Tõuühing, Swedbank, a/a EE642200221035127546
 • The owner should receive a confirmation of registration via e-mail within one (1) week of registration. If you do not receive the confirmation within that time frame, please contact the association immediately.
 • The Organizer has the right to changes Judges.

Due to the ongoing war in Ukraine the Russian and Belarusian citizens and their dogs are not allowed to participate in the show.

JUDGE DISTRIBUTION BY THE BREED:

 • Olga Kupriyanova-Sinko – English buldog, Majorca Mastiff, Boston terrier
 • Stefan Sinko – French buldog, Pug, Continental buldog, American buldog

COMPETITION CLASSES:

 • Baby class – dogs aged 4-6 months. Unofficial, Best of Breed Baby will be chosen.
 • Puppy class – dogs aged 6 – 9 months. Best Best of Breed Puppy will be chosen.
 • Junior class – dogs aged 9 – 18 months. Competing for the JUN CAC, Best Junior and Best of Breed.
 • Intermediate class – dogs aged 15-24 months. Competing for CAC and Best of Breed.
 • Open class – dogs over 15 months of age. Competing for CAC and Best of Breed.
 • Champion class – dogs over 15 months of age. Competing for CAC and Best of Breed.
 • Veteran class – dogs over 8 years old. Competing for Best of Breed Veteran and Best of Breed.
 • Breeder class – Three to five dogs of the same breed from at least two different combinations of parents from the same breeder or kennel and are older than 9 months, which have participated in this show and have not been given rating “Disqualified” or “Cannot be judged” in this show, participate as a group. Best Breeder will be selected.
 • Progeny class – A male or female dog will be entered as a group with three to five offspring of the same breed from at least two different combinations of parents. All offspring must have participated in this show and must not have received a rating “Disqualified” or “Cannot be judged”. Best Progeny from Breed will be selected.
 • Pairs competition – Two dogs, a brace of one female and one male of the same breed belonging to the same owner and shown by the same handler, will take part. The dogs must have participated in this show and must not have been judged “Disqualified” or “Cannot be judged”. Best Pair from Breed will be selected.
 • STATUTE – English buldog, French buldog