Tervis

 

Inglise buldogide aretuseeskiri

Prantsuse buldogide aretuseeskiri

 
 

 

IBKMTÜ soovituslikud terviseuuringud:
– südameuuring
– põlved
– silmad

EKL usaldusarstid


IBKMTÜ ei soovita paaritada koeri kellel:
– esineb allergiaid (toidutalumatus, nahalööbed ja sügelused, milliste ravikis kasutatakse hormoonpreparaate)
– on diagnoositud muud haigused/vead, mis võivad osutuda pärilikeks
– esineb raskekujulist mõlema silma entroopiumi, mistõttu on olnud vajadus silmi kirurgiliselt korrigeerida


Vastavalt EKL juhatuse otsusele 06.juunist 2013 on IBKMETÜ juhatuse poolt määratud komisjonil õigus üle vaadata kõik Eesti Kennelliidu tõuraamatusse kantavad pesakonnad.  Ajakulu vältimiseks soovitame kasvatajatel teavitada TÜ-d pesakonnast juba enne registreerimisdokumentide EKL büroosse saatmist.

Pesakonna ülevaatuse käigus kontrollitakse kutsikatele paigaldatud kiipe, nende üldist olukorda ja kasvamistingimusi. Juhime kasvatajate tähelepanu EKL Tõuraamatumääruse punktile 1.5 :
1.5 Kogu pesakond kantakse tõuraamatusse korraga ja tingimusel, et pesakond sünni hetkest kuni registreerimiseni on Eesti Vabariigi territooriumil kasvataja valduses. Registreerimisavalduse võib esitada kohe pärast pesakonna sündi, kuid mitte hiljem kui kuus (6) kuud peale sündi. Välismaalt renditud emase koera pesakonnast peab teatama EKL Büroosse seitsme (7) päeva jooksul, v.a p 1.4 toodud juhtudel. Välisriigist Eestisse üle toodud kennelnimega kasvataja peab kolme aasta vältel alates kennelnime Eestis registreerimisest teavitama EKL bürood pesakonna sünnist kirjalikult seitsme (7) päeva jooksul peale selle sündimist.