Buldogide Erinäitus 2023

(Inglise buldog, Prantsuse buldog, Mops, Bostoni terjer, Mallorca Dogi, Ameerika buldog, Kontinentaalne buldog)

18. august 2023

Tagadi Koerte Treeningkeskus (Harju maakond)

Näituse algus kell 12.30

Korraldaja: Inglise buldogide ja kääbusmolosside Eesti Tõuühing.

Kohtunik: Sebastian Harnik (Poola)

Händlerite kohtunik: Külli Ragel (Eesti)

Ajakava

Näituse kataloog

BIS Ringi pildid/BIS pictures

Näituse pildid / Pictures of the Show

Registreeruda saab kuni 06.08.2023
Kuni 31.05 / IBKMETÜ liige 01.06 – 06.08 / IBKMETÜ liige
Beebi ja kutsikas 30€/25€ 30€/25€
Koer 35€/30€ 40€/35€
Veteranid 30€/25€ 30€/25€
Paarid 15€/10€ 15€/10€
Kasvataja ja järglasteklass 0€/0€ 0€/0€

Antud näitus on drive-in näitus. See tähendab, et Teil on lubatud saabuda näitusepaigale ligikaudu 1 tund enne Teie tõu hindamise algust ja lahkuda kohe pärast hindamise lõppu, juhul kui Teie koer ei osale lõppvõistlusel.

Registreerumine toimub järgnevalt:

 • INFO tel +372 5197 8606
 • Täidetud registreerimisavaldusele lisage tõutunnistuse koopia juhul, kui koer ei ole kantud EST-registrisse ja maksekorralduse koopia. Tšempioniklassi registreeritakse vaid tšempionitiitlite koopia esitamisel.
 • Maksekorraldusel palun märkida selgitusse „Buldogide Erinäitus 2023“ ja registreeritava(te) koer(te) registrinumber.
 • Kõik dokumendid peavad saabuma korraga ja registreerimistasu suurus peab olema kooskõlas tähtaegadega.
 • REGISTREERIMISTASU PEAB SAABUMA ÜHINGU ARVELE 3 PÄEVA JOOKSUL PEALE REGISTREERINGUT. MAKSMATA REGISTREERINGUD KUSTUTATAKSE.
 • Näituse ära jäämisel kantakse raha tagasi ühe (1) nädala jooksul
 • e-post: buldogshow@gmail.com
 • Online registreerimine (registreerida saab vaid EKL andmebaasis olevat koera)
 • Post: Mustamäe tee 86-32, Tallinn, 12916
 • PANK: Inglise buldogide ja kääbusmolosside Eesti Tõuühing, Swedbank, a/a EE642200221035127546
 • Peale registreerimist peaks koera omaniku e-mailile laekuma registreerimiskinnitus ühe (1) nädala jooksul. Kui kinnitust ei tule selle aja jooksul palun võtke kohe ühendust.
 • Näituse toimkonnal on vajadusel õigus teha kohtunike osas muudatusi.
 • Seoses jätkuva sõjategevusega Ukrainas ei lubata näitusel osaleda Venemaa ja Valgevene elanikel ja neile kuuluvatel koertel!

Bulldogs Special show 2023

(English bulldog, French bulldog, Pug, Boston terrier, Majorca Mastiff, American bulldog, Continental bulldog)

August 18th, 2023

Tagadi Koerte Treeningkeskus (Harju County)

Show starts at 12.30

Organizer: Inglise buldogide ja kääbusmolosside Eesti Tõuühing.

Judge: Sebastian Harnik (Poland)

Handler judge: Külli Ragel (Estonia)

Schedule

Show’s catalogue

Registration is open until 06.08.2023
Until 31.05 / IBKMETÜ member 01.06 – 06.08 / IBKMETÜ member
Baby puppy and puppy 30€/25€ 30€/25€
Dog 35€/30€ 40€/35€
Veteran 30€/25€ 30€/25€
Pairs 15€/10€ 15€/10€
Breeder and Progeny class 0€/0€ 0€/0€

This show is a drive-in show. This means that participants can come to the show one (1) hour before the breeds evaluation starts and must leave right after it ends, this does not apply if your dog participates in finals.

Registration information:

 • For additional INFO call mobile: +372 5197 8606
 • If your dog is not registered in Estonian register, please add the pedigree information and a copy of the payment order to your registration application. Registration to Champion Class granted only when a copy of the Title is presented together with the application.
 • Please add “Bulldog Special Show” and the registry number(s) of the registered dog(s) in payment details.
 • All documents must be sent at the same time and registration fee must align with deadlines. REGISTRATION FEES MUST BE PAID TO ASSOCIATIONS ACCOUNT WITHIN THREE (3) DAYS AFTER THE REGISTRATION. UNPAID REGISTRATIONS WILL BE ERASED AFTER DEADLINE.
 • If the show is cancelled, all registration fees will be reimbursed within one (1) week.
 • Email: buldogshow@gmail.com
 • Online registration (only available for dogs in EKL database)
 • BANK information: Inglise buldogide ja kääbusmolosside Eesti Tõuühing, Swedbank, a/a EE642200221035127546
 • The owner should receive a confirmation of registration via e-mail within one (1) week of registration. If you do not receive the confirmation within that time frame, please contact the association immediately.
 • The Organizer has the right to changes Judges.

Due to the ongoing war in Ukraine the Russian and Belarusian citizens and their dogs are not allowed to participate in the show.