Inglise buldogide ja kääbusmolosside erinäitus 2022

(Inglise buldog, Prantsuse buldog, Mops, Bostoni terjer)
19. august 2022
Tagadi Koerte Treeningkeskus (Harju maakond)
Näituse algus kell 12.00
Ajakava
Tulemused

Esimesed pildid Buldogide Erinäitus 2022 / English buldogs and molossian type dogs special show 2022 BIS voorust on valmis saanud. Täname kohtunik John Williams näituse hindamise ja ettekande eest ning fotograafi Kaire Meristo suurepäraste piltide eest.

Rohkem pilte on leitav -> https://drive.google.com/…/13A5… (täiendame jooksvalt).

Link on avatud piltide alla laadimiseks kuni 04.09.2022 kell 23.59.

Korraldaja: Inglise buldogide ja kääbusmolosside Eesti Tõuühing.
Kohtunik John Williams (Holland) (Loe lisaks)
Registreeruda saab kuni 10.08.2022
  Kuni 24.07/IBKMETÜ liige25.07 – 10.08/IBKMETÜ liige
Beebid ja kutsikad25€/20€ 35€/30€ 
Koer40€/35€ 50€/45€ 
Paarid, Veteranid, Kasvataja- ja järglasteklass20€/15€ 20€/15€ 

NB! Lisaks toimub ka juuniorhandleri (kahes vanuseklassis: 10-13; 14-17) ja seeniorhändleri ning laps ja koer võistlus. Kõigis võistlusklassides on osalus tasu 15€. Võistluse kohtunik on Jaana Saar.

Antud näitus on drive-in näitus. See tähendab, et Teil on lubatud saabuda näitusepaigale ligikaudu 1 tund enne Teie tõu hindamise algust ja lahkuda kohe pärast hindamise lõppu, juhul kui Teie koer ei osale lõppvõistlusel.

 Registreerumine toimub järgnevalt:

 • INFO tel +372 5197 8606
 • Täidetud registreerimisavaldusele lisage tõutunnistuse koopia juhul, kui koer ei ole kantud EST-registrisse ja maksekorralduse koopia. Tšempioniklassi registreeritakse vaid tšempionitiitlite koopia esitamisel.
 • Maksekorraldusel palun märkida selgitusse „Buldogide Erinäitus 2022“ ja registreeritava(te) koer(te) registrinumber.
 • Kõik dokumendid peavad saabuma korraga ja registreerimistasu suurus peab olema kooskõlas tähtaegadega.
 • REGISTREERIMISTASU PEAB SAABUMA ÜHINGU ARVELE 3 PÄEVA JOOKSUL PEALE REGISTREERINGUT. MAKSMATA REGISTREERINGUD KUSTUTATAKSE. VASTAVALT COVID-19 HAIGUSE PUHANGULE VÕIB REGISTREERIDA GARANTIIKIRJAGA!
 • KUI EESTI VABARIIGI VALITSUS SEAB SEOSES COVID-19 LEVIKUGA ÜRITUSELE OSALEJATE PIIRANGUD, VÕIB TEKKIDA VAJADUS REGISTREERIMINE ENNETÄHTAEGSELT SULGEDA.
 • Näituse ära jäämisel kantakse raha tagasi ühe (1) nädala jooksul
 • e-post: buldogshow@gmail.com
 • Online registreerimine (registreerida saab vaid EKL andmebaasis olevat koera)
 • Post: Mustamäe tee 86-32, Tallinn, 12916
 • PANK: Inglise buldogide ja kääbusmolosside Eesti Tõuühing, Swedbank, a/a EE642200221035127546
 • Peale registreerimist peaks koera omaniku e-mailile laekuma registreerimiskinnitus ühe (1) nädala jooksul. Kui kinnitust ei tule selle aja jooksul palun võtke kohe ühendust.
 • Näituse toimkonnal on vajadusel õigus teha kohtunike osas muudatusi.
 • Seoses jätkuva sõjategevusega Ukrainas ei lubata näitusel osaleda Venemaa ja Valgevene elanikel ja neile kuuluvatel koertel!

English buldogs and molossian type dogs special show 2022

(English buldog, French buldog, Pug, Boston terrier)
August 19th, 2022
Tagadi Koerte Treeningkeskus (Harju County)
Show starts at 12.00
Schedule
Results

First pictures from Buldogide Erinäitus 2022 / English buldogs and molossian type dogs special show 2022 BIS round are ready. Thank you judge John Williams for judging our show and for the presentation and photograph Kaire Meristo for spectacular photos.

More pictures can be found -> https://drive.google.com/…/13A5… (we update as soon as we have more pictures).

Pictures can be downloaded from the link until 04.09.2022 at 23.59.

Organizer: Inglise buldogide ja kääbusmolosside Eesti Tõuühing.
Judge John Williams (Netherlands) (More information)
Registreeruda saab kuni 10.08.2022
  Until 24.07/IBKMETÜ member25.07 – 10.08/IBKMETÜ member
Baby puppy and puppy25€/20€ 35€/30€ 
Dog40€/35€ 50€/45€ 
Pairs, Veteran, Breeder and Progeny class20€/15€ 20€/15€ 

NB! Also, we have juniorhandler (in two age groups: 10-13; 14-17) and seniorhandler and child and dog competition. Participation fee for all classes is 15€. Competition is judged by Jaana Saar.

This show is a drive-in show. This means that participants can come to the show one (1) hour before the breeds evaluation starts and must leave right after it ends, this does not apply if your dog participates in finals.

 Registration information:

 • For additional INFO call mobile: +372 5197 8606
 • If your dog is not registered in Estonian register, please add the pedigree information and a copy of the payment order to your registration application. Registration to Champion Class granted only when a copy of the Title is presented together with the application.
 • Please add “Buldog Special Show” and the registry number(s) of the registered dog(s) in payment details.
 • All documents must be sent at the same time and registration fee must align with deadlines. REGISTRATION FEES MUST BE PAID TO ASSOCIATIONS ACCOUNT WITHIN THREE (3) DAYS AFTER THE REGISTRATION. UNPAID REGISTRATIONS WILL BE ERASED The iAFTER DEADLINE. DUE TO COVID-19 SPREAD REGISTRATION WITH WARRANTY LETTER IS ALLOWED.
 • IF ESTONIAN COVERNMENT SETS PARTICIPANT LIMITS FOR OUTSIDE EVENTS, WE MIGHT NEED TO END THE REGISTRATION BEFORE THE INITIAL DEADLINE.
 • If the show is cancelled, all registration fees will be reimbursed within one (1) week.
 • Email: buldogshow@gmail.com
 • Online registration (only available for dogs in EKL database)
 • BANK information: Inglise buldogide ja kääbusmolosside Eesti Tõuühing, Swedbank, a/a EE642200221035127546
 • The owner should receive a confirmation of registration via e-mail within one (1) week of registration. If you do not receive the confirmation within that time frame, please contact the association immediately.
 • The Organizer has the right to changes Judges.
 • Due to the ongoing war in Ukraine the Russian and Belarusian citizens and their dogs are not allowed to participate in the show.